Välkommen till Aspen Montessori

Aspen-1Aspen Montessori är en fristående förskola och grundskola där verksamheten drivs enligt Montessoripedagogiken. Vi har 37 barn inskrivna på förskolan och 114 elever i grundskolan, fördelade på förskoleklass samt åk 1-5. Vi har även elever som tillhör särskolan och är inkluderade i våra skolklasser. Efter skoltid erbjuder vi våra elever skolbarnsomsorg i form av fritidshem för elever i åk F-3 och fritidsklubb för elever i åk 4-5.

Vår skola är belägen i en fantastisk miljö, med ängar, bäckar och skogar alldeles inpå knuten. Detta präglar skolgången på Aspen Montessori mycket med spännande och fantasieggande utomhuslekar. En liten bit från skolan ligger vår egen skolskog där vi har både motorikbana och lägerplats. I skogen alldeles nedanför skolan ligger den så kallade Knattekojan, som vi besöker varje vecka.

Aspen Montessori är ett bra förskole/skolalternativ för de föräldrar som …
… tror att Montessoripedagogiken är ett bra sätt att tillgodogöra sig kunskap och utvecklas som individ.
… vill att deras barn ska tillbringa sin förskole-, låg- och mellanstadietid i charmiga och lustfyllda skolbyggnader.
… tycker att det är viktigt att skolan är belägen så att barnen kan leka i spännande och varierande utomhusmiljöer och vistas mycket i naturen.
… vill att ekologiskt tänkande och ansvarstagande för miljön är något som deras barn ska få förståelse för.

 

Ansökan om plats

Våra antagningar inför kommande läsår påbörjas i november. Er ansökan till Aspen Montessori påverkar inte eventuella ansökningar på kommunens skolor. Vi försöker i möjligaste mån lämna besked om plats innan sista ansökningsdatum för de kommunala skolorna.

Du kan ställa ditt barn i kö från födseln, men barnet ska ha fyllt ett år för att få börja förskola. Antagningar till förskolan påbörjas i januari. Placeringen gäller från och med augusti i normalfallet.

Vill du ansöka om plats för ditt barn använd nedanstående blankett.
Ansökan om plats

Skicka till

Aspen Montessori
Svartåliden 31
443 51 Lerum