Förskola

IMG_4610

Förskolan är inhyst i vårt äldsta hus som är trivsamt med äldre charm. Förskoleverksamheten består av en småbarnsgrupp – Stjärnorna – med barn i åldern 1-3 år, samt två äldregrupper – Solen och Månen – med barn i åldrarna 3-5 år.

Förskolans öppettider är kl. 06.00-18.00 om behov finns.

Stjärnorna

Den minsta gruppen består av 8-10 barn, vilka håller till i en egen del av huset, som  är speciellt anpassad för små barn. Barnen får utvecklas i lugn takt. Leken står i centrum. Montessoripedagogikens anda finns med under dagens arbete. Vi arbetar mycket med att träna barnen att kunna följa enkla dagliga rutiner och klara vardagsrutiner på egen hand t.ex. äta, tvätta händerna. Då vi har naturen in på knutarna gör vi många utflykter och vistas utomhus mycket.

Solen & Månen

De äldre barnen är uppdelade i två grupper, Solen och Månen och här går sammanlagt 26-28 barn. Här stimuleras det lite äldre barnets nyfikenhet och lusta att lära.  Det finns tillgång till de materiel och hjälpmedel som krävs för att bedriva Montessoripedagogik. Arbete, lek och naturupplevelser blandas på ett harmoniskt sätt med hjälp av våra motiverade lärare.