Montessoripedagogiken

Maria Montessori föddes i Italien 1870 och blev Italiens första kvinnliga medicine doktor. Tack vare sin observationsförmåga gjorde hon många nya upptäcker om barnets natur, och de lade grunden till hennes livsverk.
Maria Montessori insåg att barnens upptäckarglädje, intressen och inlärningsförmåga varierade med ålder och mognad. Hon förespråkade därför att man skulle ta vara på barnets intresseperioder och låta det ägna sig åt den inlärning som det är mottagligt för i respektive fas. För att kunna möta barnens behov av stimulans utvecklade hon såväl praktiska, intellektuella som sinnestränande arbetsmaterial för olika ämnen och mognadsstadier.

Montessori på Aspen
Så här vill vi beskriva hur vi arbetar med Montessori-pedagogiken hos oss.

  • En väl förberedd miljö – anpassad efter barnets behov – skapar positiva inlärningssituationer, utvecklar självständigheten, främjar det egna ansvaret samt bidrar till arbetsro.
  • Vi går från det konkreta till det abstrakta – från det kända till det okända. Konkret material med stigande abstraktionsnivå leder barnet vidare i dess utveckling.
  • Vi utgår från helheten i arbetet, för att sedan arbeta med delarna.
  • Vi har valt att arbeta tematiskt inom kulturämnena. Inom våra temaområden knyter vi an till de fem stora lektionerna inom Montessori-pedagogiken.
  • Vi arbetar med individuella planeringar i skolan från förskoleklass upp till åk 6.
  • Vi observerar barnet för att kunna sätta oss in i dess sätt att tänka, arbeta och för att uppmärksamma dess behov och intressen. Detta för att förse dem med ändamålsenliga uppgifter och stötta barnet på ett bra sätt i dess utveckling.
  • Vi är många vuxna kring barnen, som ser och hör, och på så sätt får vi en mer nyanserad bild av barnet. Då är det också lättare att hjälpa barnet vidare och stötta bättre i dess utveckling, både kunskapsmässigt och socialt.
  • Det fria valet – att barnet själv får välja utifrån de begränsningar – som miljön sätter upp, utvecklar ett oberoende, en självständighet och det egna ansvaret hos individen. Vi vill hjälpa barnet att hjälpa sig själv.

IMG_4639