Skola

På Aspen Montessori driver vi förskoleklass och grundskola 1-5 med en klass i varje årskurs. Hos oss möter eleven en väl förberedd miljö, anpassad efter elevens behov. Vi möter varje individ på dess egen utvecklingsnivå och efter deras egna förutsättningar. Vårt långsiktiga mål är att eleverna skall utvecklas till ansvarskännande och trygga vuxna. Runt omkring dem finns många vuxna, som ser och hör. Tack vare detta har vi en möjlighet att få en nyanserad bild av eleven och därmed lättare kunna hjälpa dem vidare i deras utveckling både socialt och kunskapsmässigt.

IMG_4683

Moderna tankegångar

Även om vi stoltserar med vår genuina och gammaldags miljö befinner sig vårt sätt att se på utveckling i allra högsta grad i nuet. Vi integrerar nya rön och forskning i vår utveckling av verksamheten och tar intryck av nya tankar som vi anser främjar barnen.

Vi använder datorer som ett verktyg i vår undervisning. Eleverna får möjlighet att arbeta med datorerna, som ett naturligt inslag under arbetspassen. Individuellt arbete blandas med par- och grupparbete. Varje termin arbetar vi tematiskt kring ett arbetsområde, exempelvis Rymden, Människan eller Vår historia. Vår utgångspunkt i arbetet är och förblir ”Barnet i centrum”.