Välkommen till Aspen Montessori

Aspen Montessori är en liten, icke vinstdrivande, fristående förskola och grundskola belägen i naturskön miljö. Nära till skog, ängar, hästhagar och naturliga lekplatser.

Om Aspen Montessori

Hela vår verksamhet genomsyras av Montessoripedagogikens värdegrund, där förskolan drivs enligt Montessoripedagogiken och grundskolan inspireras av densamma.

Aspen Montessoris syfte är att varje dag ge barnen förutsättningar att nå sin fulla potential utefter sina förmågor och därmed bidra till att bygga framtidens samhällsmedborgare. Vi vill att våra barn utvecklas till trygga, ansvarskännande världsmedborgare med livslång lust att lära, för att kunna verka i ett demokratiskt samhälle.

Vår strävan är att ständigt utveckla vår verksamhet och pedagoger genom regelbundna pedagogiska möten och vi känner stor stolthet över vårt 1-12 års perspektiv på barnets hela utveckling.