Alla inlägg av Aspen_admin

Välkommen till Aspen Montessori

Aspen-1

Aspen Montessori är en fristående förskola och grundskola där verksamheten drivs enligt Montessoripedagogiken. Vi har ca 40 barn inskrivna på förskolan och drygt 110 elever i grundskolan, fördelade på förskoleklass samt åk 1-5.

Vi är…

Trygghet

Vi är en liten skola i charmiga och lustfyllda lokaler. En skola där man ska kunna känna sig trygg, vare sig man är elev, förälder eller personal.

Lek bland ängar, bäckar och skogar

Skolan är belägen så att barnen kan leka i spännande och varierande utomhusmiljöer och vistas mycket i naturen. Att leka utomhus gör att både kroppen och själen mår bra.

Montessoripedagogik

Vår skola är Montessori-inspirerad. Vi tror att Montessoripedagogiken är ett fantastiskt sätt för våra barn att tillgodogöra sig kunskap och utvecklas som individer.

Tradition

Här har bedrivits skola sedan 1800-talet. Aspen Montessori bär denna snart 200-åriga tradition vidare.

Ansökan om plats

Våra antagningar inför kommande läsår påbörjas i november. Er ansökan till Aspen Montessori påverkar inte eventuella ansökningar på kommunens skolor. Vi försöker i möjligaste mån lämna besked om plats innan sista ansökningsdatum för de kommunala skolorna.

Du kan ställa ditt barn i kö från födseln, men barnet ska ha fyllt ett år för att få börja förskola. Antagningar till förskolan påbörjas i januari. Placeringen gäller från och med augusti i normalfallet.

Vill du ansöka om plats för ditt barn använd nedanstående blankett.
Ansökan om plats

Skicka till

Aspen Montessori
Svartåliden 31
443 51 Lerum