Kategoriarkiv: Information

Välkommen till Aspen Montessori

Aspen-1

Aspen Montessori är en fristående förskola och grundskola där verksamheten drivs enligt Montessoripedagogiken. Vi har ca 40 barn inskrivna på förskolan och drygt 110 elever i grundskolan, fördelade på förskoleklass samt åk 1-5.

Vi är…

Trygghet

Vi är en liten skola i charmiga och lustfyllda lokaler. En skola där man ska kunna känna sig trygg, vare sig man är elev, förälder eller personal.

Lek bland ängar, bäckar och skogar

Skolan är belägen så att barnen kan leka i spännande och varierande utomhusmiljöer och vistas mycket i naturen. Att leka utomhus gör att både kroppen och själen mår bra.

Montessoripedagogik

Vår skola är Montessori-inspirerad. Vi tror att Montessoripedagogiken är ett fantastiskt sätt för våra barn att tillgodogöra sig kunskap och utvecklas som individer.

Tradition

Här har bedrivits skola sedan 1800-talet. Aspen Montessori bär denna snart 200-åriga tradition vidare.