Vår föräldrarförening

Aspen Montessori är en föreningsdriven ideell verksamhet.

Föreningen leds av en föräldrastyrelse och verksamheten leds av rektorn. Verksamheten på Aspen Montessori bygger på ett gemensamt och obligatoriskt föräldraengagemang.

Medlemmarna, dvs föräldrar till barn i verksamheten, har ett gemensamt ansvar att driva föreningen. Genom arbetsgrupperna får samtliga familjer sitt eget ansvarsområde. Varje familj bidrar med ca 20 arbetstimmar i grupperna per läsår.

Tack vare dessa föräldrainsatser kan vi hålla nere våra kostnader och frigöra resurser, som i stället används för att åstadkomma en förskola, förskoleklass, fritids och skolverksamhet med hög kvalitet. Vår höga personaltäthet och fina miljö är på så sätt en direkt följd av föräldrainsatserna.

Kombinationen av arbete och umgänge gör att vi alla lär känna varandra, vilket utöver att det många gånger är roligt också skapar en stor gemenskap och trygghet för våra barn.

Exempel på arbetsuppgifter

  • Städar vår inomhusmiljö
  • Bygger, renoverar och underhåller fastigheterna och vår utomhusmiljö
  • Röjer snö, halkbekämpar och klipper gräs
  • Uppgraderar, installerar och supportar verksamhetens IT-miljö
  • Bistår med tid och kompetens i styrelsearbetet