Vår förskola

Förskolan är inhyst i vårt äldsta hus, byggt 1931, som är oerhört charmigt och trivsamt. Förskoleverksamheten består av tre olika avdelningar:

Stjärnorna – med barn i åldern 1-3 år,
Solen och Månen – med barn i åldrarna 3-5 år.

Vår förskola utgår ifrån förskolans läroplan och Montessoripedagogiken.

Stjärnorna

Den minsta gruppen, Stjärnorna håller till i en egen del av huset, som är speciellt anpassad för små barn. Barnen får utvecklas i lugn takt, leken står i centrum och Montessoripedagogikens anda finns med under dagens arbete.

Vi arbetar mycket med att träna barnen att kunna följa enkla dagliga rutiner och klara vardagsrutiner på egen hand t.ex. äta, klä sig själv och tvätta händerna. Då vi har naturen in på knutarna så gör vi många utflykter och vistas mycket utomhus.

Solen & Månen

De äldre barnen är uppdelade i två grupper, Solen och Månen. Här stimuleras det lite äldre barnets nyfikenhet och lust att leka och lära.  Det finns tillgång till Montessorimateriel samt annat pedagogiskt hjälpmedel som krävs för att uppmuntra barnen att utvecklas till sin fulla potential. Arbete, lek och naturupplevelser blandas på ett harmoniskt sätt med hjälp av våra motiverade pedagoger.
Förskolans öppettider är kl. 06.00-18.00 om behov finns.