Vår förskoleklass

I förskoleklassen går barnen sitt år som sexåringar. Vi utgår från läroplanen för förskoleklass och inspireras av Montessoripedagogiken. Barnen kommer dels från vår förskola men även från andra förskolor i vår kommun. Storleken på barngruppen brukar vara 21 barn och vi är alltid två pedagoger i klassen.

I förskoleklassen försöker vi utgå från en helhetssyn på barnet och deras behov. Vår målsättning är att få barnen trygga, lära känna varandra och utveckla sina sociala förmågor. Under detta läsår får barnen möjlighet att utveckla kunskaper under lekfulla former och förbereda sig inför åk 1.

Vi vill vara med och forma aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande elever.