Vårt fritidshem

På Aspen Montessori finns tre fritidsavdelningar:

  • Lilla fritids: åk F-1
  • Stora fritids: åk 2-3
  • Fritidsklubben: åk 4-5

Vi arbetar efter läroplanen för fritidshemmet och inspireras av Montessoripedagogiken. Pedagogerna strävar efter att ge barnen en meningsfull fritid genom aktiviteter som kompletterar förskoleklassens och skolans undervisning. Verksamheten tar till vara på barnens behov, intressen och initiativ.

Här vill vi att våra barn ska få ett lustfyllt lärande inom olika områden där alla sinnen används och man får utveckla sina sociala förmågor. Då vi har naturen in på knutarna så gör vi många utflykter och vistas mycket utomhus.

Fritidshemmet är öppet från kl. 6-18 om behov finns. Vi vill vara med och forma aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande elever.