Maria Montessori

MONTESSORIS HISTORIA

År 1870 föddes Maria Montessori, som kom att bli en av de första kvinnliga läkarna i Italien.

Grunden till hennes livsverk lades av de många upptäckter hon gjorde om barnets natur, tack vare sin goda observationsförmåga.

Maria Montessori insåg att barnens upptäckarglädjeintressen och inlärningsförmåga varierade med ålder och mognad.  Därför förespråkade hon att man skulle ta vara på barnets intresseperioder och fokusera på den inlärning som passar respektive fas.

För att kunna möta barnens behov av stimulans utvecklade hon såväl praktiskaintellektuella som sinnestränande arbetsmaterial för olika ämnen och mognadsstadier.