Föräldraföreningen

Aspen Montessori är en föreningsdriven ideell verksamhet.

Föreningen leds av en föräldrastyrelse och verksamheten leds av rektorn.

Verksamheten på Aspen Montessori bygger på ett gemensamt och obligatoriskt föräldraengagemang.

Tack vare dessa föräldrainsatser kan vi hålla nere våra kostnader och frigöra resurser, som i stället används för att åstadkomma en skolverksamhet med hög kvalitet. Vår höga lärartäthet och fina miljö är på så sätt en direkt följd av föräldrainsatserna.

Kombinationen av arbete och umgänge gör att vi alla lär känna varandra, vilket utöver att det många gånger är roligt också skapar en stor gemenskap och trygghet för våra barn.

IMG_0819