Föräldraföreningen

Aspen Montessori är en föreningsdriven ideell verksamhet.

Föreningen leds av en föräldrastyrelse och verksamheten leds av rektorn.

Verksamheten på Aspen Montessori bygger på ett gemensamt och obligatoriskt föräldraengagemang.

Vi medlemmar, dvs föräldrar till barn i verksamheten, har ett gemensamt ansvar att driva föreningen. Genom arbetsgrupperna får samtliga familjer sitt eget ansvarsområde. Varje familj bidrar med 20 arbetstimmar i grupperna per läsår.

Tack vare dessa föräldrainsatser kan vi hålla nere våra kostnader och frigöra resurser, som i stället används för att åstadkomma en skolverksamhet med hög kvalitet. Vår höga lärartäthet och fina miljö är på så sätt en direkt följd av föräldrainsatserna.

Kombinationen av arbete och umgänge gör att vi alla lär känna varandra, vilket utöver att det många gånger är roligt också skapar en stor gemenskap och trygghet för våra barn.

IMG_0819

Det är många olika arbetsuppgifter som måste lösas för att vår skola ska  fungera på bästa sätt. Här är några exempel på vad grupperna gör:

  • Städar vår inomhusmiljö
  • Bygger, renoverar och underhåller fastigheterna och vår utomhusmiljö
  • Röjer snö, halkbekämpar och klipper gräs
  • Uppgraderar, installerar och supportar verksamhetens IT-miljö