Förskola

IMG_4610

Förskolan är inhyst i vårt äldsta hus, byggt 1931, som är trivsamt med äldre charm. Förskoleverksamheten består av en småbarnsgrupp – Stjärnorna – med barn i åldern 1-3 år, samt två äldregrupper – Solen och Månen – med barn i åldrarna 3-5 år.

Förskolans öppettider är kl. 06.00-18.00 om behov finns

Stjärnorna

Den minsta gruppen, Stjärnorna, består av 8-10 barn och håller till i en egen del av huset, som är speciellt anpassad för små barn. Barnen får utvecklas i lugn takt, leken står i centrum och Montessoripedagogikens anda finns med under dagens arbete.

Vi arbetar mycket med att träna barnen att kunna följa enkla dagliga rutiner och klara vardagsrutiner på egen hand t.ex. äta och tvätta händerna. Då vi har naturen in på knutarna så gör vi många utflykter och vistas mycket utomhus.

Solen & Månen

De äldre barnen är uppdelade i två grupper, Solen och Månen, och här går sammanlagt 26-28 barn. Här stimuleras det lite äldre barnets nyfikenhet och lust att lära.  Det finns tillgång till de materiel och hjälpmedel som krävs för att bedriva Montessoripedagogik. Arbete, lek och naturupplevelser blandas på ett harmoniskt sätt med hjälp av våra motiverade lärare.