Fritidsklubb

IMG_4644

Fritidsklubben är en öppen verksamhet och finns tillgänglig för eleverna i åk 4-5 efter skoltid. Med öppen verksamhet menar vi att eleverna inte är inskrivna under några speciella tider, utan de kan själva avgöra när de vill delta i denna verksamhet. Fritidsklubben följer fritidshemmets öppettider, med undantag för morgonomsorg. Vid behov av morgonomsorg ansöker man om detta hos rektor.

Under loven har vi öppet under dagtid, kl 10.00-17.00. Fritidsklubben hittar du i paviljongen.