Skola

På Aspen Montessori driver vi förskoleklass och grundskola 1-5 med en klass i varje årskurs. Hos oss möter eleven en väl förberedd miljö, anpassad efter elevens behov.

Varje individ möts också på deras egen utvecklingsnivå och efter egna förutsättningar. Vårt långsiktiga mål är att eleverna skall utvecklas till ansvarskännande och trygga vuxna.

Runt omkring eleverna finns många vuxna, som ser och hör. Tack vare detta har vi en möjlighet att få en nyanserad bild av individen och därmed lättare kunna hjälpa våra elevers vidare i deras utveckling både socialt och kunskapsmässigt.

IMG_4683

Moderna tankegångar

Även om vi stoltserar med vår genuina och gammaldags miljö så befinner sig vårt sätt att se på utveckling i allra högsta grad i nuet. Vi integrerar nya rön och forskning i vår utveckling av verksamheten och tar intryck av nya tankar som vi anser främjar barnen.

Inom undervisningen får eleverna möjlighet att arbeta med datorer, som ett naturligt inslag under arbetspassen. Individuellt arbete blandas med par- och grupparbete. Varje termin arbetar vi tematiskt kring ett arbetsområde, exempelvis Rymden, Människan eller Vår historia. Vår utgångspunkt i arbetet är och förblir ”Barnet i centrum”.