Om Aspen Montessori

Aspen Montessori är en fristående förskola och grundskola där verksamheten drivs enligt Montessoripedagogiken. Vi har ca 35 barn inskrivna på förskolan och ca 120 elever i grundskolan, fördelade på förskoleklass samt åk 1-5. Efter skoltid erbjuder vi våra elever skolbarnsomsorg i form av fritidshem för elever i förskoleklass till åk 5.

Då vår skola är belägen i en sådan fantastisk miljö, med ängar, bäckar och skogar alldeles inpå knuten, präglas skolgången på Aspen Montessori mycket av spännande och fantasieggande utomhuslekar. En liten bit bort ligger vår egen skolskog där vi har både motorikbana och lägerplats. I skogen alldeles nedanför skolan ligger den så kallade Knattekojan, som vi besöker varje vecka.

Aspen Montessori är ett bra förskole/skolalternativ för de föräldrar som:

  • Tror att Montessoripedagogiken är ett bra sätt att tillgodogöra sig kunskap och utvecklas som individ.
  • Vill att deras barn ska tillbringa sin förskole-, låg- och mellanstadietid i charmiga och lustfyllda skolbyggnader.
  • Tycker att det är viktigt att skolan är belägen så att barnen kan leka i spännande och varierande utomhusmiljöer och vistas mycket i naturen.
  • Vill att ekologiskt tänkande och ansvarstagande för miljön är något som deras barn ska få förståelse för.