Skolhusens historia

Platsen där Aspen Montessori ligger är traditionsrik. Troligen har det har funnits skola här sedan 1800-talets andra hälft.

Den nuvarande skolmiljön består av flera byggnader från lite olika tider. Äldst är den byggnad som numera inhyser förskolan. Den ritades av arkitekt Otto Wikander och är uppförd 1931. Tillbyggen skedde 1939 och 1951.

Det större skolhuset tillkom på 1940-talet och har en mer funktionalistisk utformning. Ursprungligen var denna byggnad vit, vilket framgår av bilden ovan från 1970. Numera är den röd, precis som förskolan.

Bägge skolhusen år 1970